Bandar mama pehen pajama
Dawat khane aye
Bandar mama pehen pajama
Dawat khane aye ,

Neela kurta topi joota
Pehen bhut itraye
Neela kurta topi joota
Pehen bhut itraye,

Rasgulle par ji lalchaya
Muh mein rakha gap se
Rasgulle par ji lalchaya
Muh mein rakha gap se,

Naram naram tha
Garam garam tha
Jeebh jal gayie lap se
Naram naram tha
Garam garam tha
Jeebh jal gayie lap se,

Bandar mama rote rote
Wapas Ghar ko aye
Bandar mama rote rote
Wapas Ghar ko aye,

Phenki topi pheka joota
Roye aur pachtaye
Phenki topi pheka joota
Roye aur pachtaye.